Afdeling

De werkgroep Economie wil een bijdrage leveren aan het politiek-economische debat binnen GroenLinks op basis van expertise en betrokkenheid. 

De economische Salons fungeren als platform voor het debat. In huiskamerbijeenkomsten vinden dialogen plaats op basis van een vooraf opgesteld discussiestuk. De dialogen moeten uitmonden in goed beargumenteerde analyses en relevante standpunten. Het beperkte aantal deelnemers in deze opzet en de informele ambiance stimuleren diepgang. Het wegen van de argumenten achter de meningen is daarbij van meer belang dan de snelle meningsvorming die de 'nieuwe politiek' via de social media genereert. Na grondige beschouwing ontstaat een definitieve versie van het desbetreffende paper ter verspreiding binnen de partij.

In projectgroepen vinden gerichte politiek-economische analyses plaats. Ook organiseert de werkgroep plenaire bijeenkomsten voor iedereen binnen GroenLinks die zich betrokken voelt bij politiek-economische thema's. Dit gebeurt veelal aan de hand van een afgerond project.

Een Stuurgroep is verantwoordelijk voor de programmering en voor de beoordeling van de kwaliteit van de eindproducten. De Stuurgroep bestaat uit: Joop Schippers, Jos Kok, Annelies van Egmond, Alfred Kleinknecht, Tim Crijns, Ben Ligteringen en Tinka den Arend. De voorlopige agenda is om in 2018 de volgende thema's te agenderen: pensioenen, robotisering, de Euro en Europese economische politiek, Prinsjesdag, en Rol en verantwoordelijkheid van de overheid in het economisch proces. 

Het Dagelijks Bestuur van de werkgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

Joop Schippers, voorzitter

Jos Kok, vice-voorzitter

Tinka den Arend, secretaris en contactpersoon van de werkgroep