Allereerst zag de werkgroep veel van haar voorstellen terug in het conceptverkiezingsprogramma! Daar zijn we erg blij mee. Zoals Pleuntje het zo mooi verwoordde: "We weten weer waarom we GroenLinks stemmen!!"

Wat kan er beter?

1. De financiering van de voorstellen zou beter moeten worden toegelicht

2. Koppeling van de eenmalige uitkering voor 18 jarigen aan een investeringsdoel

3. Aanscherping tekst huisvesting voor arbeidsmigranten

4. Versterking van de rechtsstaat, oa verbetering positie klokkenluiders

 

De werkgroep heeft amendementen ingediend op deze thema's. Als jullie de amendementen willen steunen, kan dit via de amendemententool. Zie ook: https://groenlinks.nl/amendementen/faq