De werkgroep economie heeft in meerdere sessies input voor het verkiezingsprogramma opgesteld. 

1. Naar een evenwichtige arbeidsmarkt

2. Naar eerlijke en eenvoudige belastingen

3. Naar passende woningen voor lagere en middeninkomens

4. Naar versteviging van ons solidaire en collectieve pensioenstelsel

5. Koerswijziging naar een stevige publieke sector

6. Bescherming verliezers handelspolitiek en globalisering

7. Naar een cooperatieve Nederlandse opstelling in Europa

8. Van neoklassieke economie naar heterodoxe economie