15 september: gesprek met Dirk Bezemer en de werkgroep economie van 19.00 tot 21.00