Stuur een mailtje naar onze secretaris: Ben Ligteringen, benligteringen@xs4all.nl