De werkgroep Economie wil een bijdrage leveren aan het politiek-economische debat binnen GroenLinks op basis van expertise en betrokkenheid. 

De economische Salons fungeren als platform voor debat. In huiskamerbijeenkomsten vinden dialogen plaats op basis van een vooraf opgesteld discussiestuk. De dialogen moeten uitmonden in goed beargumenteerde analyses en relevante standpunten.

Soms leidt dit tot publicaties van artikelen in de krant of in wetenschappelijke tijdschriften. Soms tot de inname van politieke standpunten. En soms komen we tot de conclusie dat we niet tot nieuwe politiek relevante inzichten komen. Ook steun voor de ingezette koers is wel eens fijn voor GroenLinks ;) 

Het beperkte aantal deelnemers in deze opzet en de informele ambiance stimuleren diepgang. 

In projectgroepen vinden gerichte politiek-economische analyses plaats. Ook organiseert de werkgroep incidenteel grotere plenaire bijeenkomsten voor iedereen binnen GroenLinks die zich betrokken voelt bij politiek-economische thema's. Hierbij wordt dan vaak samengewerkt met andere werkgroepen.

Een Stuurgroep is verantwoordelijk voor de programmering en voor de producten die worden besproken in de bijeenkomsten. Alle leden van de werkgroep kunnen hieraan bijdragen (dit zijn er circa 200).

De Stuurgroep bestaat uit: Ben Ligteringen (secretaris) Joop Schippers, Pleuntje van MeerLuc Stultiens, Kasper Kohler, Annelies van Egmond, Alfred Kleinknecht, Tim Crijns en Tinka den Arend.  

Ben Ligteringen is contactpersoon van de werkgroep.