De werkgroep Economie wil een bijdrage leveren aan het politiek-economische debat binnen GroenLinks op basis van expertise en betrokkenheid. 

De werkgroep kent een tweeledige taakstelling. De forumfunctie houdt in het organiseren van debatten over actuele politiek-economische thema's. Deze forumdebatten vinden plaats als huiskamerbijeenkomsten of online. Het beperkte aantal deelnemers in deze opzet en de informele ambiance stimuleren diepgang.

De dialogen vinden plaats op basis van een vooraf opgesteld discussiestuk. Deze bijeenkomsten zijn niet alleen informatief van aard, maar dienen ook bij te dragen aan het formuleren van doelstellingen binnen de partij. Zij moeten uitmonden in goed beargumenteerde analyses en relevante standpunten. Iedereen heeft daarbij een inbreng: de stem van de geïnteresseerde leek weegt daarbij niet minder dan die van de expert.

De inzet van middelen om eenmaal vastgestelde doelstellingen te realiseren vergt echter deskundigheid. Deze komt tot uitdrukking in de tweede taakstelling van de werkgroep: de denktankfunctie.In projectgroepen vinden gerichte politiek-economische analyses plaats. Ook organiseert de werkgroep incidenteel grotere plenaire bijeenkomsten voor iedereen binnen GroenLinks die zich betrokken voelt bij politiek-economische thema's. Hierbij wordt dan vaak samengewerkt met andere werkgroepen.

Een Stuurgroep is verantwoordelijk voor de programmering en voor de producten die worden besproken in de bijeenkomsten. Alle leden van de werkgroep kunnen hieraan bijdragen (dit zijn er circa 200).

Ben Ligteringen is contactpersoon van de werkgroep.