In maart 2021 zijn er alweer verkiezingen! Dus de hoogste tijd om als werkgroep economie input te leveren voor het verkiezingsprogramma. In februari heeft de werkgroep nog een fysieke brainstormbijeenkomst georganiseerd. Na de uitbraak van Corona zijn deze ideëen nader uitgewerkt in subgroepjes in een aantal kleinere digitale overleggen. Ook is geput uit eerdere salons van de werkgroep. En met resultaat! Veel dank voor al jullie input in de afgelopen maanden!!

Hoe herstarten we de economie en samenleving op een groene en linkse manier? 

1. Naar een evenwichtige arbeidsmarkt

2. Naar eerlijkere en eenvoudigere belastingen

3. Naar passende woningen voor lagere en middeninkomens

4. Naar versteviging van ons solidaire en collectieve pensioenstelsel

5. Koerswijziging naar een stevigere publieke sector

6. Bescherming van verliezers van handelspolitiek en globalisering

7. Naar een coöperatieve Nederlandse opstelling in Europa

8. Van neoklassieke economie naar heterodoxe economie