Traditiegetrouw heeft ook de werkgroep economie een eigen Prinsjesdagdebat gevoerd. 

 

Ten opzichte van het Regeerakkoord lijken enkele thema's deels de goede kant op te schuiven... Te denken valt aan dividendbelasting bedrijven, het klimaatakkoord en de aanpak van belastingontwijking.

Tegelijk kan er meer ambitie getoond worden en houden we ons deels met de verkeerde zaken bezig door de huidige begrotingsregels:

-  Waarom sturen we niet sterker op doelstellingen die belangrijk zijn voor mensen, conform de monitor brede welvaart?