Iets minder mooi gekleed, maar met evenveel enthousiasme, hielden de leden van de werkgroep economie een eigen Prinsjesdagdebat.

We gingen de discussie aan naar aanleiding van een discussienotitie met 6 stellingen. Onderwerpen waren onder andere:

1. Hoe dicht je de kloof tussen vaste en flexibele arbeid?

We werden het niet eens over de vraag of vaste arbeid minder vast moest worden. Wel waren we het erover eens dat flexibele arbeid even duur moet zijn als vaste arbeid en dat vaste arbeid weer de default zou moeten zijn. Ook hoeven MKB werkgevers het loon bij ziekte minder lang door te betalen, zodat zij minder risico lopen bij het aangaan van een vast contract. Dit gaat niet ten koste van werknemers; zij worden collectief doorbetaald.

 2. Hoe krijg je draagvlak voor de klimaattransitie?

We waren het eens over de volgende punten:

  • Zorg voor goede alternatieven voor vervuilende opties, die zwaarder worden belast: Combineer bijvoorbeeld de invoering van een vliegbelasting met een Europees TGV net.
  • Leg de energiebelasting voor woningen op aan de eigenaar (niet doorberekenbaar) en stel eigenaren vrij voor energiebelasting na transformatie van de woning.

Er was discussie over de vraag in hoeverre prikkels voor energiebesparing voor mensen met lage inkomens acceptabel zijn, mits deze effecten op andere wijze worden gecompenseerd. 

 

Afgesproken is om de komende periode een aantal onderwerpen nader uit te diepen, zoals ongelijkheid, de Wet arbeidsmarkt in balans en de brede welvaartsmonitor. Wordt vervolgd!