De werkgroep economie heeft eind 2018 een eerste bijeenkomst gehad over de rol van de overheid. Begin 2019 was er een vervolgbijeenkomst. Dit heeft geleid tot interessante resultaten...

De rol van de overheid in het economisch proces is een veelomvattend onderwerp. De bijeenkomsten hebben geleid tot een fundamentele en waardevolle discussie binnen de werkgroep. Hierdoor zijn onze inzichten vergroot en is het draagvlak voor de notitie verbreed. Met veel dank aan Jos Kok en de input van alle deelnemers hebben deze bijeenkomsten geleid tot de volgende notitie. Veel leesplezier!