De werkgroep economie heeft enkele bijeenkomsten georganiseerd over zzp'ers en sociale bescherming. De dialoog zal worden voortgezet, maar de inzichten van zzp'ers, mkb'ers en overige economen hebben er zeker toe bijgedragen dat de verschillende argumenten goed gewogen zullen worden bij de besluitvorming. 

Hoofdvragen voor het vervolg in dit najaar zijn:

1. Ligt de oplossing in een strakkere definitie van zzp'ers?

2. Ligt de oplossing in een betere bescherming van alle werkenden? En zo ja, wat is er dan voor nodig om dit betaalbaar te maken?

 

De discussienotities voor de bijeenkomsten zijn hierbij gevoegd.

 

Veel leesplezier!

Maar we zijn er nog niet... Dus als jullie willen bijdragen aan de vervolgdiscussie, dan zijn jullie van harte welkom!!