Een gepassioneerd debat over het basisinkomen

In januari 2016 vond een debat plaats over het basisinkomen. Het is een onderwerp waarover binnen de partij zeer uiteenlopend wordt gedacht.

Het werd dan ook een gepassioneerd debat. De voorstanders verwachten van het basisinkomen niets minder dan de bevrijding van de mens van de arbeid. Voor de tegenstanders is de onbetaalbaarheid van het systeem nog het minste bezwaar. Zij zien er vooral een afkoop in van kansarmen op de arbeidsmarkt die zal leiden tot verdere marginalisering en ondermijning van de cohesie in de samenleving.

Onderstaand treft u verwijzingen naar het verslag van het debat en het dossier met stukken pro en contra.