Nieuws

De Macro Economische Aspecten van de Begroting

De belangrijkste bronnen voor dit onderwerp zijn de Macro Economische Verkenning 2016 (MEV)...

21 okt 2015

Lees meer
Nieuws

Sociaal recht voor allen?

Zoals wel vaker gebeurt duiken op een bepaald moment een aantal ideeën tegelijk op. In dit geval gaat het om initiatieven die tot doel hebben de sociale...

11 aug 2015

Lees meer
Nieuws

Salon over bredere sociale zekerheid

Op zaterdag 13 december organiseerde de werkgroep Economie voor de vierde maal de Economische Salon. Het onderwerp was ditmaal Sociaal recht voor allen?

11 aug 2015

Lees meer
Nieuws

Ander economisch beleid bij voortdurende stagnatie?

De huidige economische crisis duurt nu al meer dan zes jaar en zou nog lang kunnen voortduren. Deze raakt de gehele maatschappij, waarbij vooral bepaalde...

11 aug 2015

Lees meer
Nieuws

Permanente economische stagnatie

De huidige economische crisis duurt nu al meer dan zes jaar en zou nog lang kunnen voortduren. Deze raakt de gehele maatschappij, waarbij vooral bepaalde...

11 aug 2015

Lees meer
Nieuws

UITGANGSPUNTEN voor ECONOMISCHE POLITIEK

Economie is een belangrijk aandachtsgebied van de overheidspolitiek, dat van serieuze politieke partijen een doordacht en consistent handelen vraagt. Dat...

11 aug 2015

Lees meer
Nieuws

Hoe bedrijf je economische politiek?

Economische politiek vergt heldere en gefundeerde uitgangspunten. Deze scheppen duidelijkheid over de ta­ken en verantwoordelijkheden van de overheid, de te...

11 aug 2015

Lees meer
Nieuws

Symposium: uiteenlopende opvattingen over basisinkomen

Op 13 juni 2015 organiseerde de Werkgroep Economie het Symposium 'Werk en Zekerheid.' Daarbij werd het rapport Iedereen doet mee in de samenleving...

11 aug 2015

Lees meer
Nieuws

Een visie op de arbeidsmarkt

De werkgroep Economie heeft een nieuwe visie op het beleid voor arbeidsmarkt en sociale zekerheid geformuleerd. Het eindverslag van dit project Iedereen...

20 mei 2015

Lees meer
Nieuws

Over de Economische Salons

In 2014 is het format van de Economische Salon ontwikkeld. Dit zijn huiskamerbijeenkomsten waarin een paper dat door een of meer van de actieve leden van de...

11 feb 2015 Tinka den Arend

Lees meer
Nieuws

Werkgroep Economie start arbeidsmarktproject

Het arbeidsbestel maakt een structurele verandering door, vergelijkbaar met de de-industrialisering van de jaren 1970 en '80. Beleidsrecepten van toen zijn...

11 feb 2015

Lees meer
Nieuws

Nieuwsbrief april 2013

Verslag bijeenkomst 6 april

15 apr 2013 Peter Jamin

Lees meer