Nieuws

Onvoorwaardelijk basisinkomen: niet doen!

De landelijke werkgroep Economie binnen GroenLinks heeft begin maart 2016 een beleidsadvies uitgebracht over het onvoorwaardelijk basisinkomen. De werkgroep...

29 feb 2016

Lees meer
Nieuws

Sociale argumenten tegen het OBI

door Ben Ligteringen Vanuit sociaalpolitiek oogpunt luidt het fundamentele bezwaar tegen het OBI:

24 feb 2016

Lees meer
Nieuws

OBI is onmogelijk zonder verandering van het belastingstelsel

Er is een aantal argumenten om voorstander te zijn van het Onvoorwaardelijk BasisInkomen (OBI):

24 feb 2016

Lees meer
Nieuws

Voorwaardelijk vs. onvoorwaardelijk basisinkomen

Liever een basisloon voor een basisbaan

24 feb 2016

Lees meer
Nieuws

Iedereen dóét al mee!

Arbeid in de 21e eeuw volgens GroenLinks Fryslân en vele anderen

24 feb 2016

Lees meer
Nieuws

Een debat met hart en ziel

Op 23 januari 2016 vond in Leeuwarden een symposium plaats over 'het basisinkomen,' georganiseerd door de landelijke werkgroep Economie, samen met de...

24 feb 2016

Lees meer
Nieuws

Een gepassioneerd debat over het basisinkomen

In januari 2016 vond een debat plaats over het basisinkomen. Het is een onderwerp waarover binnen de partij zeer uiteenlopend wordt gedacht.

24 feb 2016 Tinka den Arend

Lees meer
Nieuws

Big spender

Het Ministerie van WVS vormt de grootste post binnen de rijksbegroting. Hieronder de cijfers.

21 okt 2015

Lees meer
Nieuws

Weinig nieuws van EZ

Over het Ministerie van Economische Zaken valt weinig nieuws te berichten.En onze mening over het gevoerde beleid is wel bekend. Hieronder volgen de...

21 okt 2015

Lees meer
Nieuws

Hoofdpunten van de begroting SZW

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een van de kerndepartementen waarvan de begrroting in het Prinsjesdagdebat kritisch werd besproken. ...

21 okt 2015

Lees meer
Nieuws

De Macro Economische Aspecten van de Begroting

De belangrijkste bronnen voor dit onderwerp zijn de Macro Economische Verkenning 2016 (MEV)...

21 okt 2015

Lees meer
Nieuws

Prinsjesdagdebat: overheid investeer!

Op 3 oktober 2015 organiseerde de Werkgroep Economie voor de eerste maal het Prinsjesdagdebat. De huidige politiek-financiële situatie vereist een...

21 okt 2015 Tinka den Arend

Lees meer